Akcja Demeter IV, czyli jak rozprawić się z mafią śmieciową

0
845

Na terenie całego kraju trwa akcja DEMETER IV, mająca na celu walkę z nielegalnym napływem śmieci zza granicy drogą morską, powietrzną i lądową, w celu ich utylizacji w tym wypadku w Polsce. Akcja ma zasięg ogólnoświatowy, wzięły w niej udział 73 kraje. W Polsce w ramach akcji, funkcjonariusze ze Służby Celno – Skarbowej sprawdzają czy dany transport śmieci jest legalny, czy zawartość załadunku jest zgodna z dokumentacją przewozową, czy przewożone odpady nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Przy okazji kontrolowany jest stan techniczny pojazdu, a także uprawnienia i trzeźwość kierowcy. Ogólnopolską akcję koordynuje Departament Ceł Ministerstwa Finansów.

W ubiegłym miesiącu w nocy 7 lipca, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na autostradzie A4 na wysokości Brześcia, poddali kontroli m.in. samochód ciężarowy. Kontrola pojazdu wykazała, że transportuje on owinięte folią mieszane odpady o nieznanym składzie i intensywnym fetorze. Jak poinformowali funkcjonariusze, przewożony ładunek na pierwszy rzut oka przypominał odpady komunalne takie jak gruz budowlany zmieszany z drewnem, folią i papą. Ładunek wzbudził jednak podejrzenia funkcjonariuszy, w związku z tym o opinie poproszono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który wstępnie potwierdził przypuszczenia, że transport ten to nielegalny, transgraniczny przywóz odpadów. Oficjalne zawiadomienie zostanie zgłoszone do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, po formalnym potwierdzenie opinii przez WIOŚ.

MAFIA ŚMIECIOWA ZAWITAŁA RÓWNIEŻ DO GDAŃSKA

Nielegalne śmieci, w postaci różnego rodzaju odpadów komunalnych zatrzymali w kontenerach w portach w Gdańsku i Gdyni, funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej. Wg podanych oficjalnie informacji, to ponad 1,1 mln kg odpadów komunalncyh przywiezionych do Polski z Wielkiej Brytanii. Nielegalny transport śmieci ma zostać odesłany do nadawcy, w tym celu uruchomiono już procedury odsyłania nielegalnych odpadów.

Zaostrzona, w ramach ogólnoświatowej akcji walka z mafią śmieciową już przynosi pierwsze, oczekiwane efekty. Na początku lipca pracownicy Izby Administracji Skarbowej przy wsparciu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali 800 pojazdów oraz przeszukali 500 kontenerów w portach w Gdańsku oraz Gdyni. W efekcie zatrzymano osiem przesyłek bezprawnie transportowanych śmieci, jak również ujawniono siedem transportów śmieci, sprowadzanych drogą morską. Każda z przesyłek była nielegalna, nadawcy nie posiadali bowiem zgody na wwożenie odpadów od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Nadawcom nielegalnych ładunków grożą wysokie kary finansowe oraz wyroki więzienia, ponieważ proceder nielegalnego, transgranicznego przewozu odpadów zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.