Obchody 38 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz święto Solidarności

0
867

W tym roku obchodzimy 38 rocznicę wydarzeń sierpnia ’80. To bardzo ważna karta w historii Polski, zarówno tej PRL-owskiej jak i obecnej, wolnej i demokratycznej. A zaczęło się dość niewinnie, od rządowej podwyżki wędlin, słoniny oraz kilku innych gatunków mięsa. Te działania przelały czarę goryczy, zaczęły sie strajki, lawinowo, najpierw Świdnik i Lublin, następnie stanęły stocznie w Szczecinie i Gdańsku. Dziś mówimy, że te dwa letnie tygodnie na wybrzeżu, zmieniły na zawsze historię, nie tylko Polski ale całej Europy.

Najważniejszy strajk rozpoczęły Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, 14 sierpnia 1980 roku. Żądano przwyrócenia do pracy Anny Walentynowicz oraz Lecha Wałęsy, zwolnionych z pracy za nielegalną działałność związkową oraz podwyżek płac. Do postulatów dołączano kolejne żądania: stworzenia niezależnych związków zawodowych oraz uwolnienia więźniów politycznych. Do strajkujących stoczniowców stopniowo zaczęły przyłączać się delegacje strajkujących z zakładów pracy z całego kraju. Swoje poparcie dla strajku wyrazili intelektualiści, którzy pod przewodnictwem Tadeusza Mazowieckiego utworzyli Komisje Ekspertów. Początkowo nic nie znaczące strajki w wybranych miastach, przerodziły się w rewolucję na skale krajową.

To wzbudziło ogromy niepokój komunistycznych władz, które groziły sowiecką interwencją. Do zbrojnego stłumienia nie doszło, a po osiemnastu dniach strajku, w niedzielę 31.08.1980 roku, przewodniczący Komitetu Strajkowego Lech Wałęsa oraz ówczesny wicepremier Miecysław Jagielski, podpisali porozumienie, które w założeniu miało gwarantować spełnienie wysuniętych przez strajkujących postulatów.

Po podpisaniu Porozumień Sierpniowych nastąpił okres względnej wolności Polaków w państwie wciąż jednak komunistycznym. Narodził się ruch społeczno-robotniczy, który w następstwie czasu przemienił się w NSZZ Solidarność. I choć okres wolności zakończył ogłoszony w 1981 roku stan wojenny, bez wątpienia Wydarzenia Sierpniowe były impulsem do przemian ustrojowych oraz początkiem upadku PRL-u.

JAK DZIŚ OBCHODZONO ROCZNICĘ SIERPNIA ’80 W GDAŃSKU?

Rozpoczęto od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. W uroczystości wzęli udział: Lech Wałęsa wraz z syenm Jarosławem, Henryka Krzywonos, Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer, Sławomir Neumann oraz prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. O godz.13 odbyło sie uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność w sali BHP. O godz.15 złożono kwiaty przy bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej, a następnie przemaszerowano do bazyliki św. Brygidy, gdzie o godz. 16 odbyła się uroczysta msza. O godz.18 złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą założycieli Solidarności, a obchody zakończył koncert „Koniec lata z Solidarnością”

 

Nie wiesz, jak ruszyć z biznesem? Dowiedz się!https://www.f7kulinarne.com/cennik/